Jumat, 01 Juni 2012

ERROR CODE DAN RESET CANON MP145, MP160

Penting ki sodarah2 :D

ERROR CODE CANON MP145/MP160 :

E2-2 = tidak ada kertas (ASF)
E3-3 = Paper jam
E4 = tidak ada tinta/cartridge
E5-5 = ink cartridges tidak terpasang atau cartirdge yang terpasang salah (tidak compatibel)
E8 = absorber full, atau platen waste ink absorber full mita direset
E9 = hubungan ke digital camera / video camera tidak support
E14 = Ink cartridges whose destination are wrong
E15 = Ink cartridge tidak terpasang E16 - Ink remaining is unknown
E16 -E19 = masalah pada scan head alignment sheet
E22 = Carriage error
E23 = Paper feed error
E24 = Purge unit error (bagian pompa cleaning head)
E25 = ASF(cam) sensor error
E26 = Internal temperature rise error
E27 = ink absorber full or platen waste ink absorber full > reset dengan toolsnya
E28 = Ink cartridge temperature rise error -
E29 = EEPROM error
E33 = Paper feed position error
E35 15 = USB Host VBUD overcurrent error - USB
E37 17 = motor driver tidak normal
E40 20 = hardware lain error
E42 22 = Scanner error

CARA MERESET WASTE INK COUNTER CANON MP160/MP145
Sebelum mereset lihat dulu pesan error yang terdapat pada lcd printer anda :
cara dibawah ini digunakan untuk memperbaiki printer yang mempunyai pesan ERROR E27

1. Matikan printer(pastikan kabel power masih terpasang), tekan dan tahan tombol STOP/RESET kemudian tekan dan tahan tombol ON/OFF dan lepas STOP/RESET,
kemudian tekan tombol STOP/RESET 2x
2. Lepaskan kedua tombol, sekarang printer dalam posisi SERVICE MODE (pada LCD printer muncul angka"0")
3. Setelah lampu on/off berwarna hijau, silahkan tekan tombol STOP/RESET sesuai dengan petunjuk berikut:
di tekan 1x = lampu Orange nyala >untuk Service pattern print
di tekan 2x = lampu Hijau nyala >untuk EEPROM print
di tekan 3x = lampu Orange nyala >untuk EEPROM reset
di tekan 4x = Lampu Hijau Nyala >untuk Waste ink counter reset
4. Matikan printer dan cabut kabel POWER.
5. Hidupkan kembali printer anda

Read More......

Rabu, 14 Maret 2012

Cara memasukkan link ke Blogspot


Berikut cara memasukkan link/ tautan ke Blogspot

Misal Link yang akan kita masukkan adalah link http://kaskus.us dengan judul "Klik Disini"
1. Tuliskan Judul / Title untuk link yang akan anda buat : contoh "Klik Disini"
2. Lalu blok judul link tersebut (blok tulisan "klik disini") seperti gambar di bawah ini:

3. klik logo link / tautan di blogspot tools, masukkan url yg di tuju dalam contoh ini http://kaskus.us
4. Maka tulisan "Klik Disini" akan otomatis menjadi Link seperti ini "Klik Disini"
Semoga membantu

Read More......

Senin, 25 Juli 2011

Ada yang tau tentang mail template not permission di opencart?

gan tanya, mail template ane "not permission", padahal udah ane , padahal udah ane centang semua "ijin akses" nya, puhlease bantuin ane gan


Read More......

Jumat, 18 Februari 2011

how to add featured image in wp

simple click right square icon beside "upload / insert"

and then you will go to this page

Browse your picture and then upload, when it finish scroll the page and you will find "use as featured image"


then close the page ...and publish your wp page.

special tutorial for: mb atik :P


Read More......

Selasa, 08 Februari 2011

google logo year by year

sebelumnya ane mo kasih tau ke agan2...kalo ane pecinta
google....biasanya sih ane nyebutnya simbah gugel tersayang
, nah ane mo bahas logo google(doodle) dari taun ke taun
gan....soalnya logo google (doodle) daru taun ke taun beda-beda
...bahkan kadang sebulan bisa ganti berkali2 sesuai dengan
event2 penting di bulan tersebut.unik2 banget gan....cocok kalo
di koleksi

langsung cekibrot aja gan

1. ane mulai dari hari ini, google masang logo yang unik banget

gan tema-nya Jules Verne (8 Februari 1828 - 24 Maret 1905),

beliau adalah seorang pengarang novel berkebangsaan Perancis dan

perintis genre fiksi sains. Buku-buku karyanya antara lain

Around The World in 80 Days, 20.000 Leagues Under The Sea,

Journey to The Center of The Earth, dan Five Weeks on Balloon.


2. 2011 new year gan3. new year 2010


4. new year 2009

5. new year 2008

6. new year 2007

7. new year 2006

8. new year 2005

9. new year 2004

10. new year 2003

11. new year 2002

12. new year 2001

13. new year 2000

14.Indonesia's Independence Day gannnn

15. buat yang suka doraemon gannn

16 sesame street gann


dan masih buanyak lagi gan ....

tambahan gan yang unik
logo phi


tambahan gan...oke banget ne

Read More......

Sabtu, 14 Februari 2009

co.cc sekarang bayar hiks

Waaaaaa q baru tau ne temen2 (kuno padahal ne dah lama x)... ternyata sub domain gratis paling ok (url forwarding) .co.cc sekarang dah ga gratis lagi alias mbayar :)) tapi beruntung yang udah daftar dulu(waktu masih gratis) tetep bisa menikmati fasilitas ini, ehm... beruntungnya diriklu yang punya http://www.luvlyaquamarine.co.cc :(( kenapa aq ga buat yang cantik sekalian yha ...hiks udah ga bisa ne padahal pengen buat http://www.aquamarine.co.cc hiks sedih deh.. ada yang tau gimana ngakalin (change domain) .co.cc supaya domainnya di rename? ayo2 kalo ada yang tau segera PV ke aq yha hehehehe.Read More......

Rabu, 03 Desember 2008

Mantenan

aku aja yang mosting ga ngerti artine hihih, cuma dikit2 aja ngerti soale ne dalem banget ini bener2 jawa alus q dapet dari job ngetik kemaren2 :D

khusus buat pembawa acara mantenan (pranoto adicoro )


1. PASRAH PISANG WSANGGAN.

MENGKU WERDI BILIH PANJENENGANIPUN BP….
ANGGENIPUN NEDYA MALAKRAMEKAKEN
PUTRANIPUN TANSAH SINONGGO ISTI MURNI
SOHO TULUSING PENGGALIH PUNOPO DENE
TANSAH SUMENDE ING MAHA PANGREKSO
DALEM MOHO KUAOS.


2. KEPYOK KEMBAR MAYANG.

KEPYOK KEMBAR MAYANG NGANGGO SEKAR MANCA WARNA PANGAJABING SEDYO MURIH ANGENIPUN BEBRAYAN TANSAH HANGRUMBOKO MANGGIH SUKO BASUKI.


3. BALANGAN GANTAL.

SAYA CAKET TINDAKIPUN RISANG TEMANTEN KEKALIH, GYA SAMYA AMANGUT TINGAL, TEMPUKING NETRO HANDAYANI PANGARIBAWA INGKANG HAMBABAR MANUNGGALING NALA INGKANG TUNANEM ING SANUBARI. NULYO KUMLAWE ASTANE TEMANTEN PUTRI SARWI HAMBALANG GANTAL MRING TEMENTEN KAKUNG INGKANG WINASTAN GONDANG KASIH, TEMANTEN KAKUNG GUMANTI HAMBALANG GANTAL MRING TEMANTEN PUTRI INGKANG WINASTAN GONDANG GUNTUR. PUNOPO TA WUJUD MEWAH WERDINIPUN GANTAL, GANTAL DUNADI SAKING SURUH INGKANG LININTING TINANGSULAN LAWE WENANG, PINILIH SURUH INGKENG TINEMU ROE, INGKANG NEMU WERDI: SURUH LAMUN DINULU BEDA LUMAH LAWAN KAREPE YEN GINIGET TUNGGAL RASANE,MENGKU PEALAMBANG DUMATENG PUTRA TEMANTEN NUGI TANSAH MANUNGGAL CIPTO, RASA MEWAH KARSANE, SURUH ASUNG PITEDAH SUMURUPO NGANTI WERUH, BISOA NGANTI TEKAN RAOSING RASA INGGIH RASA SEJATI. SANAJAN INGKANG SAJUGO JEJER PRIYA KANG SAWIJI PUTRI LAMUN BISO MANUNGGALAKE TEKAT LAN RASANE PINESTI DADI JATU KRAMANE.4. MECAH ANTIGA. KALAJENGAKEN RANUPODO/ WIJIDADI.

PUNOPO TO WERDINIPUN MECAH TIGANLAMBANGING BIBIT KAWIT WONTENING TOYO SUCI INGKANG WENING NDADOSAKEN TRESNO INGKANG HANGRUMBOKO. LAN BILIH WIWIT WANCI KUWI RISANG TEMANTEN KEKALIH SAMPUN PECAH NALARIPUN AMRIH MANGGIH KAMULYAN.

PARIURNO TIGAN MANTEN HANYAKETI KANG ISI TIRTO WENING PAWENINGING KAUTAMAN KATINGGAL KAMBANG- KAMBANG KUMAMBANG TRI PUSPITO WARNA:
KANTHIL, MLATI, MEWAH MAWAR. KANTHIL AWIT KUMANTILENG KATRESNAN TEMANTEN PUTRID, MLATI AWIT SAKING KEDALING LATHI PENGANTEN KAKUNG, WONDENE MAWAR ARUM MANGAMBAR GANDANE DONYO TEKAN DELAHAN. SIGRO RISANG TEMANTEN PUTRI HAMBASUH AMPEYANIPUN INGKANG GARWO, KANTHI TULUS IKLASING NOLO BILIH WIWIT ARI KALENGGAHAN MENIKO NGANTOS AKHIE TEMBE TANSAH BEKTI MRING KAKUNG. MINONGKO PRATANDA TAN ANA KANG PANTES ANGAYOMI, ANENUNTUN, HANGANTI KEBLATING PANEMBAH GEJAWI SANG BINANGUS. SATEMAH SUCI ILANG SALWIRING SUKERTO KALIS SAKING TULAK SARIK MEWAH SAMBEKALA.


6. LUMAMPAH LUHURING PASANGAN

RISANG TEMANTEN JUMANGKAH ING SAKNGINGGILING PASANGAN PRALAMBANG BILIH TUHU KUWI PASANGANIPUN, JODO INGKANG ADEDASAR TRESNO ASIH PILIHANIPUN PRIYANGGA. KANTHI MELANGKAH ING ATEGES RISANG TEMANTEN KEKALIH NUN INJIH WIWIT WANCI KUWI SAMPUN KASDU MELANGKAH ING MADYANING BEBRAYAN AGUNG, NUN INJIH WIWIT WANCI KUWI SAMPUN KASDU MELANGKAH ING MADYANING BEBRAYAN AGUNG, NUN INJIH MANGUN BALE WIMA TUMUJU KELUARGA INGKANG BAGYA LAN MULYO.


7. SINDURAN / SINDUR BINAYANG.

PARIPURNO TITILAKSANA PANGGIH PUTRA TEMANTEN KEKALIH GYA SININGEMBAN SINDUR DENING RAMA ATEGES TIYANG SEPUH TANSAH KASDU PARING TULODHO, WEWARAH LAN TUNTUNAN LAIR MEWAH BATHOSIPUN INGKANG PUTRA KEKALIH AMRIH GESANGIPUN PUTRA TEMANTEN SAMANGKE SAGET MULYO TULUS MANGGIH RAHARJO.8. BOBOT TIMBANG

MENGKU PRALAMBANG BILIH RAMA IBUNIPUN PENGANTEN PUTRI PANGRENGKUHIPUN DUMATENG PUTRA PENGANTEN KEKALIH MBOTEN EMBANK CINDE EMBANK CILADAN, PUTRA KEKALIH RINENGKUH PUTRA PIAMBAK MBOTEN KABEDAKAKEN.

TINON WUS PARIPURNO UPACARA PANGGIH, SATUHU TREP PINDHA CURIGA PANGGIH KALIYAN WARANGKO. BEBASAN GETIH RONG TETES , DAGING RONG TEMPEL, BALUNG RONG CEKLEK , SAMANGKE WUS MANUNGGAL DADYA SEDYA, NUNGGAL TEKAT, NUNGGAL ATI, NUNGGAL RAGA LAN NUNGGAL JIWA. PARANE SEDYA NINGGALAKEN ALAM JEJAKA MEWAH KENYA, SAPERLU SESARENGAN LELAYARAN WONTEN ING SAMODRANING BEBRAYAN AGUNG, ANGAYAHI DARMAHING KODRAT, JEJERING GESANG. MONO KEDAH JEJODOHAN MINONGKO SARANA NANGKARAKEN WIJI KINARYO LESTARINING. TUMUWUH.

PARA RAWUH KAKUNG PUTRI NGAANCIK ADICARA SAKLAJENGIPUN NUN INJIH UPACARA ADAT KROBONGAN, ANUT SATATANING ADAT WIDIDANA INGKANG SAMPUN LUMAMPAH.
KINARYA HANETEPI ILA- ILA PEPALINING PARA KINA, ING SAMANGKE GYA LUMAMPAH UPACARA ADAT KROBONGAN, KAWIWITAN : KACAR KUCUR, DAHAR KLIMAH, SUNGKEMAN.9. KACAR KUCUR/ TAMPA KAYA.

ELING-ELING TEMANTEN KEKALIH WIWIT TIMUR SAMPUN GINUGUNG MRING PEPOYANING KAUTAMAN ESTININGMANAR ARSO NGLESTANTUNAKEN EDI ENDAHING BUDAYA LUHUR KANTHI ANGADANI ADICARA KACAR KUCUR. SIGRO PENGANTEN KEKALIH NGADANI ADICARA KACAR KUCUR WUJUDIPUN ARTA RECEH, BERAS PALA WIJA, KACANG KAWAK DELE KAWAK, KACAR KUCUR KACANG KAWAK DELE KAWAK YEN TEBIH DADIYO SADULUR, KACAR KUCUR KACANG KAWAK DELE KAWAK YEN CEDHAK DADIYO SANAK YEN SANAK SAMSAYA SEMANAK.
UPACARA PUNIKO KINARYO PRALAMBANG BILIH JEJERING KAKUNG WAJIB PARING GUNA KAYA ASILING PAKARYAN DUMATENG INGKANG GAWRO PRALAMBANG WUJUDIPUN DANA, WASTRA MEWAH BOGA. MAKATEN UGI JEJERING GARWA WAJIB HANAMPI GUNO KAYA SAKING KAKUNG KANTHI GEMI, NASTITI, NGATI- ATI, SURTI DEN CAKAKEN KANTI PERMATI MURIH RAHAYUNING KELUARGA. SATEMAH KELUARGA MBOTEN MBADE KECINGKRANAN SAGET NGGAYUH GESANG TREP KALIYAN KEMAJENANIPUN JAMAN NUT ING JAMAN KELAKONE.10. DAHAR WALIMAHAN/ DAHAR KLIMAH

SAKSAMPUNIPUN TAMPA KAYA/ KACAR KUCUR, KALAJENGANKEN ADICARA DAHAR WALIMAH/ DAHAR KLIMAH. ING SAK NGAJENGIPUN RISANG PENGANTEN KEKALIH SAMPUN SAMEKTO SEKUL MEWAH LAWUHIPUN, KANTHI TRAMPIL LAN PRIGEL SEKUL KINEPEL KEPEL DENING RISANG TEMANTEN KAKUNG MBOTEN WONTEN INGKANG GAGAR. ING CIPTA SARWA SARWI AMEMUJI MUGI TANSAH ANYAWIJI MANUNGGAL ING CIPTA, RASA MEWAH KARSANE KALIAN TEMANTEN PUTRI. SAMPUN PARIPURNO SEKUL KINEPEL KEPEL KEPEL SARWO SARWI RISANG PENGANTEN KEKALIH SAMI DAHAR KEMBUL DEDULANGAN. UPACARA PUNIKO KINARYO GAMBARAKEN MANUNGGALING RAOS LAHIR LAN RAOS BATHOS. BILIH PAHIT GETIRING TIYANG AGESANG BEBRAYAN NEDYA BADE KARAOSAKEN SESARENGAN, SATEMAH MBOTEN BADE WONTEN INGKANG SUWALENG KARYA.11. SUNGKEMAN

INGKANG PINIDA RAJA SAARI SAMPUN JENGKAR SAKING DAMPAR ARSA LUMARAP NGABYANTARA PARA PINISEPUH. MBOTEN KESUPEN PENGANTEN PUTRID GYA KAKANTI DENING PENGANTEN KAKUNG ESTINING MANAH AMONG SUMEDYA ANGUSWA PEPADANING INGKANG RAMA LAN IBU.PENGANTEN SARIMBIT SIGRO TUMUNGKUL AMARIKELU TANGKEPING ASTA SUMEMBAH ING JENGKU SISIH KANAN ING BATHOS AMUNGNYENYADONG RUMENTAHING SIH SAKING RAMA LAN IBU NYUWUN TAMBAHING PANGESTU ANGGENIRO BADE MANGUN BRAYAT NETEPI JEJERING AGESANG BEBRAYAN SAGETO TULUS MULYO MANGGIH RAHARJO. DUPI INGUSWO PEPADANE RAMA IBU DENING INGKANG PUTRA KEKALIH, SUMEDOT ING GALEH, NGANTOS MBOTEN SAGET MBABAR PANGANDIKAN. KANTI KEBAK RASA TRESNO LAN ASIH PUTRA PENGANTEN KEKALIH INGELUS ELUS PAMIDANGANE, INGUSAPAN USAP RIKMANE MINONGKO PRATANDA BILIH TIYANG SEPUH KEKALIH SAMPUN KASDU PARING PANGASTAWA MEWAH DONO PUJI RAHAYU MARING GESANING INGKANG PUTRA KEKALEH TANSAH PIKANTUK BERKAH., RAHMAT SARTA HIDAYAH SAKING GUSTI INGKANG MAHA MIRAH. SAKSAMPUNIPUN WONTEN NGARSANIPUN PANGANTEN SUMUNGKEM PEPADANING RAMA IBU PENGANTEN PUTRI, LAJU KAPRATITISAKEN SUMUNGKEM WONTEN NGARSANIPUN RAMA IBU PANGANTEN KAKUNG.

INGKANG PININDA RAJA SAARI SAMPUN JENGKAR SAKING DAPAR RINENGSO ARSA LUMARAP NGABYANTARA PORO PINISEPUH SUNGKEM HANGRUNGKEPI PEPADANE TIYANG SEPUH. TUNANEMING RAOS TENTREM SAJRONING KALBU DATAN SINUYUTAN MAHANANI RISING PENGANTEN KEKALIH ENGET MARANG PURWO DUK SINO INGKANG SAMPUN KEPARENG NGUKIR JIWO RAGANE WIWIT KALANING LAHIR NGANTOS DEWASA. INJIH AWIT SAKING KEBAK RAOS BOMBONG SOHO KAWIMBUHAN ING BAGYO NGATOS MBOTEN SAGET KUMECAP MATUR, AMONG PANGGRAITANIPUN BATOS INGKANG MIJIL LAMUN SAGET KAPRIYARSO MAKATEN:

DUH… RANA IBU INGKANG PUTRA SOWAN WONTEN NGARSO PANJENENGAN MBOTEN SANES NAMUNG BADHE NYUWUN PANGAKSAMA, AWIT TANSAH DAMEL BOT KEREPOTANIPUN PARA SEPUH. SOHO NYUWUN TAMBAHING TAMBAHING PANGESTU MUGI-MUGI SEDYO SUCI INGKANG KULA CANDI KEKALIH SAGETO KALEKSANAN LAN PIKANTUK PEPAJRANING AGESANG. DUPI INGUSWO PEPADABE RAMA IBU DENING PUTRA KEKALIH , SUMEDOT RASA ING GALIH NGATOS MBOTEN SAGET MBABAR PANGANDIKAN, INJIH AWIT SINURUNG ING RAOS MONGKOKING PENGGALIH KALUBERING ING SIH NUGROHO INGKANG AGUNG PANGUDORASANING MANAH. HEY…NGGER ANAKKU SAK KALORON WUS TAK TAMPA SAKKABEHING ATURMU. RAMA LAN IBU HAMUNG NYENYADHONG SIHING GUSTI INGKANG HAKARYA JAGAT. MUGO- MUGO SEDYO LUHUR KANG MBOK CANDI ANTUKO BERKAHING PENGERAN, SOHO TANSAH KAPARINGAN ING KAHARJAN BISA LULUS RAHARJA LAKUNIRO NEMPUH JANTRANING BEBRAYAN AGUNG.

Read More......